تعزیه عاشورا در تهران

روز عاشورا در تهران تعزیه ی بزرگی برپا بود که مجری مردم بودند و تعزیه گردان دیگران. شروع برنامه از نزدیک ظهر عاشورا بود و تا عصر ادامه داشت ولی گویا زمان کفایت نکرد (شاید هم زمانه اقتضا نکرد) و تنها چند پرده محدود از این تعزیه اجرا شد که ظاهرا این پرده ها ادامه  خواهد داشت تا پرده دری کامل شود! همانطور که در پرده های قبلی عکس پاره شد...

درگیری های ظهر عاشورا در تهران

در تهران خیمه ای نیست که آتش بزنند اما ماشین و موتور و ساختمان هست، اینجا سپاه امام حسین و یزید نیست ولی آدمهایی هستند که شبیه به آن ها باشند، اینجا اهل کوفه نیستند علی تنها بماند و بعضی هم اهل کوفه نیستند پول بگیرند بایستند، اینجا فتنه هست و همه از آن میگویند. اینجا کلی حرف برای گفتن و نگفتن هست ولی نمی گویند و می گویند!

و چه خوب گفتند که هر زمانی عاشوراست و هر مکانی کربلاست...

...چشم باید داشت، که این شهر دگربار غبارآلود است

/ 2 نظر / 9 بازدید
شافی

زیبا بود ممنون سلامت باشی و موفق بر حق و با حق

بنده

کاش همیشه اینطور فکر کنیم که عاشورا یک واقعه زنده است و همیشه یزیدی، در حال دشمنی با حسینی است.