شب قدر

این عکس را سال قبل تو اینترنت دیدم، به نظر من عکس جذاب و پرمعنی هست.

کودک در مراسم قرآن به سر گرفتن شب قدر

 

همه گنه کار و گریان و کودک پاک و خندان و ...

دوست دارم کودک درون مثل این باشه.

/ 1 نظر / 11 بازدید
بنده

هرچند خیلی وقته که از شب قدر گذشته. اما کاش که اینقدر سبک بال و بی گناه بودیم. کاش...