از محرم تا محرم

خیلی از کارهامون توی محرم واقعا جالب و عجیب است به همین خاطر در این متن از علامت تعجب زیاد استفاده شده!

دیروز عصر تو پارک دانشجو روبروی تئاتر شهر همایش آیین های عاشورایی بر پا بود من هم اونجا به تماشا و تاسف مشغول بودم. صدای طبل بلند شد. یک نفر مشغول خوندن بود. عده ای با پرچم و به سبک سینه زنی از داخل تئاتر شهر بیرون اومدند. تعدادشون به بیست نفر نمی رسید. کم کم مردم دورشون جمع شدند به تماشا کردن. به نظرم برنامه نمایشی  اجرا (بازی) میشد. انگار داشتند کاری که سال ها فراموش شده را بازسازی میکردند! من نمایش یادآور روزهای محرم را تحت عنوان تعزیه دیده بودم اما نمایش مراسم های عزاداری محرم را ندیده بودم! چیز دیگری که جالب می نمود آدم های تماشاچی بودند. دخترهایی که تا اون لحظه محرم هیچ اثری در ظاهرشون نداشته، پسرهایی که ظاهرشون معلوم نبود تحت تاثیر کدوم مکتب فکری یا هنری اینجوری شده، یک زن میانسال با چهره جنوبی با موبایل فیلم میگرفت، نگهبان مسن پارک که نمایش را باور کرده بود و تنها ایستاده بود و همراه گروه، سینه میزد و عکاسان حرفه ای که لحظه به لحظه اضافه میشدند و از تعداد افراد نمایش بیشتر شدند تا این پدیده نادر را ثبت و شکار کنند! من هم گیج انگار اولین بار بود این همه تناقض را با هم می بینم...! حالم گرفته شد. داشتم میرفتم، چشمم به بچه ای افتاد که قضیه را جدی گرفته بود و اون وسط داشت سنج میزد و با هر ضربه چهره اش به شکل بامزه ای تغییر میکرد. یکی از همه کاره های گروه هم به صورت جدی اون وسط  داشت با گوشی فیلم خودشون را میگرفت! در همین حال متوجه شدم یک زنی کنار ستون تئاتر شهر در حال تماشا داره گریه میکنه. با خودم گفتم این هم تناقض تمسخر بی مزه گریه داره؟! شاید اون هم داره به مظلومیت امام حسین گریه میکنه که یاد او را بهانه ی کار خود کرده اند! 

آیین های عاشورایی در مقابل تئاتر شهر

شاید بعضی ها دوست داشته باشند این سنت ها را زودتر به موزه بسپارند و عکس هاش را بر سر دیوار ببینند و نبینند عاشقانی را که خود را دیوانه حسین نامیدند و عاقلانی که عبرت آموختند ... آهی کشیدم و رفتم به سراغ مراسمی در آن نزدیکی که مرا از این محرم به محرم حسین برگرداند.

/ 2 نظر / 11 بازدید
شافی

دقیقا نفمیدم منظورت رو.... سلامت باشی و موفق بر حق و با حق

شوخي شوخي

بچه ها شوخي شوخي به گنجشکها سنگ مي زنند و گنجشکها جدي جدي مي ميرند آدمها شوخي شوخي زخم مي زنند و قلبها جدي جدي مي شکنند آدمها شوخي شوخي لبخند مي زنند و دلها جدي جدي عاشق مي شوند وبلاگ زيبايي داريد